Bäckebrons Sågverk AB  
 
Vi är certifierade för sågen och bygghandlarna enligt ISO 14001 och för råvaran till sågen enligt PEFC Klicka för att läsa mer ...
 
 
 
 
 
 Lokal skog

Bäckebrons Sågverk är ett köpsågverk. Det innebär att vi inte har några egna skogar utan köper allt timmer till vår produktion. Framför allt är det skog inom en radie av 75 kilometer som hamnar hos oss. Fördelningen mellan gran och furu är ca 80% gran och 20% furu. Råvaran kommer från högkvalitativa skogar som kännetecknas av långa stammar och tätväxt. Granråvaran är av fin kvalite, särskilt lämpad för limträ, paneler och snickeriändamål med hög hållfasthet. Furun är även den av hög kvalite med mycket inslag av gallringsvirke med nästan enbart friska kvistar.

Råvaran blir utnyttjad till 100% genom att barken eldas för att torka plank och bräder. Yttersidorna blir flis till cellulosaindustrin och spånet torkas och tillverkas till pellets. Vidare är målsättningen att allt mer av virket som vi köper in ska vara PEFC-certifierat. På detta sätt kan vi behålla vår prägel som ett djupt miljötänkande, lokalt och tillgängligt sågverk.

 


 

» Startsida
» Nyheter
» Produkter
» Miljö
» Råvaror
» Marknad
Kontakt
Bäckebron 140 (karta)
686 95 V. Ämtervik
E-post: info@backebronssagverk.se
Bäckebrons Sågverk Bäckebron Pellets Lerans Bygghandel i Sunne Kils Trä och Byggvaror