Bäckebrons Sågverk AB  
 
Vi är certifierade för sågen och bygghandlarna enligt ISO 14001 och för råvaran till sågen enligt PEFC Klicka för att läsa mer ...
 
 
 
 
 
 

Vår miljöpolicy 

Miljöhänsyn tas vid alla beslut.

Vi skall beakta lagar och förordningar som ett minimikrav; samt bedriva ett ständigt förbättringsarbete. 

Samtliga anställda skall involveras i att bedriva ett ständigt miljöarbete. 

Vår målsättning är att våra leverantörer skall bedriva ett aktivt miljöarbete. På råvarusidan skall våra leverantörer på sikt vara PEFC-certifierade. 

Tillsammans med producenterna medverka till att lösa återvinningsproblematiken. 

Att minska energiförbrukningen skall ha en hög prioritet i det fortsatta miljöarbetet. Övergripande mål

Sågverket och byggvaruhandlarna skall bedriva en miljöanpassad verksamhet där målet skall vara att i första hand begränsa den egna verksamhetens miljöpåverkan. Detta innebär också att våra leverantörer och deras produkter, förpackningar och återvinningssystem inbegrips i miljöarbetet.

Detta skall åstadkommas genom att de detaljerade målen tydliggör miljöförbättrande åtgärder som också skall utföras inom vissa tider.Vi är certifierade för sågen och bygghandlarna enligt ISO 14001 och för råvaran till sågen enligt PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.


 

» Startsida
» Nyheter
» Produkter
» Miljö
» Råvaror
» Marknad
Kontakt
Bäckebron 140 (karta)
686 95 V. Ämtervik
E-post: info@backebronssagverk.se
Bäckebrons Sågverk Bäckebron Pellets Lerans Bygghandel i Sunne Kils Trä och Byggvaror