Bäckebrons Sågverk AB  
 
Vi är certifierade för sågen och bygghandlarna enligt ISO 14001 och för råvaran till sågen enligt PEFC Klicka för att läsa mer ...
 
 
 
 
 
 Marknad

Bäckebrons viktigaste marknad är Sverige med 75 % av försäljningen av både hyvlat och sågat. Det hyvlade säljs framförallt till bygghandlare och det sågade mest till hyvlerier och emballagetillverkare. Vi har en paketkap och kan exakt kapa virket i önskade längder.

Exporten står för ca 25 % av försäljningen och där är Tyskland den största marknaden med nästan enbart granköpare. Holland och Belgien är också stora marknader, både av gran och furu. Österrike, Ungern, Italien och Storbritannien är andra europeiska länder som vi exporterar till.

Afrikanska köpare finns i Egypten, Marocko och Tunisien. Dessa köper framförallt furu och volymerna varierar mycket. I Asien är det enbart Japan som vi har som marknadspartner.

I framtiden söker vi nya marknader i nya länder. Vi är alltid öppna för nya kontakter och nya produkter.


 

» Startsida
» Nyheter
» Produkter
» Miljö
» Råvaror
» Marknad
Kontakt
Bäckebron 140 (karta)
686 95 V. Ämtervik
E-post: info@backebronssagverk.se
Bäckebrons Sågverk Bäckebron Pellets Lerans Bygghandel i Sunne Kils Trä och Byggvaror